Výstavy: 1 x veľmi nádejná, 2 x veľmi dobrá, 7 x výborná, 1x CAJC, 1 x BOJ, 1 x CAC, 2 x r.CAC