Aysun Terra Slovakia ” Suny” – v novom domove

Adamina Terra Slovakia “Rhea”- v novom domove

Adegast Terra Slovakia ” Guss” – rezervovaný

Arakh Terra Slovakia “Arak” – v novom domove

Alrik Terra Slovakia ” Riko” – v novom domove

Aruman Terra Slovakia ” Many” – za dúhovým mostom 🙁

Aaren Terra Slovakia “Reno” – v novom domove

Auron Terra Slovakia ” Torin” – v novom domove

Amwell Terra Slovakia ” Oskar” – v novom domove

——————————————————————————————————————–