Výstavy: 1x veľmi nádejný, 2x veľmi dobrý, 8x výborný, 1x CAJC, 1x BOJ, 1x BIS 1, 1x CAC, 1x r.CAC, 3x CACA, 1X r.CACA, 1x r.CACIB